Épületbontással kapcsolatban hívj bátran: +36 30 418 6563 Írj e-mailt: kapcsolat.ab@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatás weboldalon alkalmazott, honlap-látogatottsági adatok kezeléséről

1. A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Antique Bricks Kft.
székhely: 2112 Veresegyház, Templom utca 16.
adószám: 26388867213
Telefonszám: +36301599641
E-mail cím:: kapcsolat.ab@gmail.com
weboldal: www.epuletbontas.com
alkalmazott adatkezelési gyakorlatáról.

Társaságunk tiszteletben tartja a www.epuletbontas.com weboldalt látogató természetes személyek magánszféráját, és a jelen Tájékoztatóban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez telefonon, vagy email levelező rendszerből történő jelentkezésed esetén   – írásbeli hozzájárulásodnak megadásáig ráutaló magatartással – önként hozzájárulsz ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során Társaságunk az általad megadott személyes adataid kezelje.

A weboldalt üzemeltető az Antique Bricks Kft., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezeli.

2. A tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:
Magyar Hosting Kft.
székhely: 
1132 Budapest, Victor Hugo Str. 18-22.
cégjegyzékszám: 01 09 968314
elérhetőség: +36 1 700 2323, info@mhosting.hu, https://www.mhosting.hu/kapcsolat

Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

(az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

 

3. Cookie”-k (sütik) elhelyezése, célja
Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:
• adatfeljegyzés
• a felhasználó azonosítása
• a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
• a szolgáltatás hatékonyságának növelése
• a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából
 
Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő
nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
1. értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
2. a cookie-k küldését bármikor megtilthatja
 
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
 
4. Google Adwors konverziókövetés használata 
4.1. Adatkezelő a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok, a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ.
Amikor Felhasználó egy weboldalon valamilyen tevékenységet hajt végre (ajánlatot kér, visszahívást kér, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére.
Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes
adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 
4.2. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 
4.3. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereznek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords számunkra konverziós statisztikákat készítsen. Így tájékozódunk a hirdetésünkre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutunk hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 
4.4. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fogsz szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
 
5. Google Analitics alkalmazása
5.1. A www.epuletbontas.com honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 
5.2. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 
5.3. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmed, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatod továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználattal kapcsolatos adataid (beleértve az IP-címet is), ha letöltöd és telepíted a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 6. Telefonon vagy e-mailen történő kapcsolatfelvétel, árajánlat, visszahívás kérése
A kezelt személyes adatok köre:
 név (keresztnév, vezetéknév), munkavégzés helye, telefonszám, e-mail cím.
 
Adatkezelés célja:
Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása és a megfelelő ajánlatadás érdekében kapcsolatfelvétel valamint árajánlat megküldése. Ezen adatok nélkül árajánlat nem adható.
 
Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
 
Adatkezelés időtartama:

6 hónap

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az árajánlat adást követően szolgáltatás igénybevétele, vállalkozási szerződés jön létre, úgy az Érintett adatainak kezelésére a „Megrendelés” adatkezelésére vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.

 

7. Weboldal adatkezelése 
Weboldalon történő kapcsolatfelvétel, árajánlat kérése – www.epuletbontas.com weboldalon

A kezelt személyes adatok köre:
név (keresztnév, vezetéknév), munkavégzés helye, telefonszám, e-mail cím.
 
Adatkezelés célja:
Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása és a megfelelő ajánlatadás érdekében kapcsolatfelvétel valamint árajánlat megküldése.
 
Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
 
Adatkezelés időtartama:
6 hónap
Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az árajánlat adást követően szolgáltatás igénybevétele, vállalkozási szerződés jön létre, úgy az Érintett adatainak kezelésére a „Megrendelés” adatkezelésére vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.
 
8. Közösségi oldal – Facebook
Adatkezelő a www.facebook.com/EpuletBontas.com facebook profilt üzemelteti. A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation
A kezelt személyes adatok köre:
Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 
Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, közösség oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
 
Adatkezelés célja:
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 
Az adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen.
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

9. Az érintettek jogai
9.1. A tájékoztatáshoz való jog:
Tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhetsz adathordozási-, és tiltakozási jogoddal az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein.
A tájékozódáshoz való jogod írásban gyakorolhatod, azonban kérésedre – személyazonosságodnak igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást.

9.2. A hozzáféréshez való jog:
Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapj arra nézve, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapj.

Megkeresésedre tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e rád vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:
• a rá vonatkozó személyes adatok
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
• az adatok tárolásának időtartama;
• a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
• a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
• a kezelt adatok forrása;
• profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
• a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát.
Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

9.3. Helyesbítéshez való jog:
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog:
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• Vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaoddal szemben.

9.6. Adathordozáshoz való jog:
Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátottad.

9.7. Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataidnak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Közötted és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a te jogaiddal és szabadságaidnak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• kifejezett hozzájárulásodon alapul.

9. 9.  Visszavonás joga:
Jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásod bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az Adatkezelőhöz kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztat a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesít, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Számodra a tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk kivéve, ha:
1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
3. a kérelem túlzó.

Amennyiben papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéred az adatok átadását, úgy az adatok egy másolati példányát ingyenesen átadjuk a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kérünk oldalanként/CD-DVD-nként.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben kéred, tájékoztatást adunk, hogy adataid mely személyek felé kerültek továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
• az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
• az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

Tiltakozási jog gyakorlása:
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatok kezelése:
Az általad a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása)
Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá, kizárólag az Adatkezelő társaság munkatársai.

Amennyiben kifogásod, problémád merülne fel Társaságunk adatkezelésével kapcsolatosan, kérünk fordulj bizalommal közvetlenül társaságunkhoz az alábbi elérhetőségen:
+36301599641 , info@epuletbontas.com

Bírósághoz fordulás joga:
Amennyiben az álláspontod szerint jogaid megsértettük, jogosult vagy a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.
Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.

Budapest, 2019.01.01.

Antique Bricks Kft.

 

Scroll to top