Épületbontással kapcsolatban hívj bátran: +36 30 418 6563 Írj e-mailt: kapcsolat.ab@gmail.com

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen szerződés az Antique Bricks Kft. a www.epuletbontas.com weboldalon való tevékenységére vonatkozóan ad tájékoztatást a weboldal látogatóinak. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.epuletbontas.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.epuletbontas.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: +36301599641 

1.Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Antique Bricks Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat.ab@gmail.com
Adószáma: 26388867213
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36301599641
A szerződés nyelve: magyar
 
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo Str. 18-22.
+36 1 700 2323, info@mhosting.hu, https://www.mhosting.hu/kapcsolat
Cégjegyzékszám: 01 09 968314
Adószám: 23495919241
 

2.Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 2.2. A jelen Szabályzat 2019. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.Árajánlat vagy visszahívás kérése

3.1. Felhasználó a weboldalon történő árajánlat kéréssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó az árajánlat vagy visszahívás kérés során köteles a saját, valós adatait megadni. Az árajánlat vagy visszahívás kérés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus megegyezés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. Felhasználó a weboldalon történő ajánlat vagy visszahívás kéréssel nem rendel meg semmit, csak tájékoztatást kér a Szolgáltatótól, ezzel kapcsolatosan díjfizetési kötelezettség nem merül fel. 

3.4. A Felhasználó regisztrációjára nincs szükség a Szolgáltató weboldalán.

3.5. A Felhasználó árajánlat vagy visszahívás kérésére, a Szolgáltató maximum 1-2 munkanapon belül válaszol.

4. Árak

Az árak forintban értendők, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

5. Szerzői jogok
A weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 

A jogtulajdonos:
A weboldalról engedély nélkül, nyomtatott vagy elektronikus sajtóban felhasznált grafikai elemek illetve szövegek után használati díj fizetendő. A felhasználás díja 15.000 Ft + ÁFA grafikai elemenként naponta, illetve 5.000 Ft + ÁFA mondatonként naponta. A jogvédett tartalmaink illegális felhasználói részére a jogsértés abbahagyására felszólító, ügyvédünk által ellenjegyzett levelet és a fenti díjszabással kalkulált számlát küldünk.

Ha szeretnéd megjelentetni valamelyik cikkünket a saját weboldaladon, küldj előtte egy e-mail-t a következő e-mail címre: info@epuletbontas.com

6.A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

7. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
A Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van a  bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmed, hogy a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmed arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

8.Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (a Vevő ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben a Vevő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja a Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni
 
 

Budapest, 2019.01.01.

Antique Bricks Kft.

Scroll to top